• Home
 • Aktualności
Marka Tork promuje obchody Światowego Dnia Higieny Rąk
Marka Tork promuje obchody Światowego Dnia Higieny Rąk

Marka Tork promuje obchody Światowego Dnia Higieny Rąk

05.05.2017

Marka Tork promuje obchody Światowego Dnia Higieny Rąk – najnowsze badanie podkreśla znaczenie ryzyka związanego z higieną w placówkach opieki zdrowotnej.

W związku z obchodzonym 5 maja Światowym Dniem Higieny Rąk, Tork, marka należąca do SCA angażuje się w zwiększanie świadomości znaczenia higieny rąk podkreślając "Pięć momentów dla higieny rąk" wyszczególnionych przez Światową Organizację Zdrowia.

SCA, globalny lider z obszaru higieny i zdrowia oraz RISE (Szwedzkie Instytuty Badawcze), z dumą przedstawiają nowe wyniki badania dotyczącego obecności występowania bakterii w miejscach, w których przebywają pacjenci. W dwuletnie badanie zaangażowani byli specjaliści SCA, instytucje zdrowotne oraz badawcze. Skupiało się ono na powierzchniach w placówkach medycznych jako możliwych źródłach zakażeń związanych z opieką zdrowotną. Sponsorem badania była szwedzka agencja rządowa odpowiedzialna za promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez innowacje, Vinnova.

Znaczenie odkażania rąk w kontakcie z pacjentem i jego otoczeniem 

Wykorzystując próbki DNA, badacze analizowali populacje bakterii znalezione na powierzchniach znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu pacjentów (tkaniny, takie jak parawany lub pościel, w inkubatorach noworodkowych, poręcze łóżek pacjentów, podłogi na oddziałach, toalety i prysznice). Na badanych powierzchniach znajdowała się duża różnorodność bakterii, w tym potencjalne patogeny mogące powodować zakażenia. Wyniki badania podkreślają konieczność zachowania odpowiedniej higieny rąk w ramach "Pięciu momentów dla higieny rąk" Światowej Organizacji Zdrowia. Są to następujące sytuacje:

 • przed dotykaniem pacjenta,
 • przed przeprowadzeniem procedur w czystych / aseptycznych warunkach,
 • po ryzyku narażenia na kontakt / po kontakcie z płynami ciała pacjenta,
 • po dotykaniu pacjenta,
 • po dotykaniu otoczenia pacjenta.

Journal of Infection Control podaje, że stosowanie standardów higieny rąk w placówkach opieki zdrowotnej zwykle jest najniższe w piątym momencie. Jedynie 60 procent pracowników służby zdrowia wyraźnie stosuje się do tej zasady.

"Nasze badanie wykazuje, że powierzchnie w otoczeniu pacjenta mogą być domem dla potencjalnie patogennych bakterii; odpowiednia higiena rąk może pomóc w zapobieganiu zakażeniu krzyżowemu i zmniejsza ryzyko zakażeń związanych z opieką zdrowotną" mówi Birgitta Bergström z RISE Agrifood and Bioscience.‎

Kluczowa rola szkoleń, procedur czyszczenia oraz rozmieszczenia dozowników

W poprzednim badaniu z udziałem 16 szpitali, wspieranym przez markę Tork, 60 procent pracowników służby zdrowia uznało rozmieszczenie dozowników za główny czynnik w przestrzeganiu zasad higieny.

Dozowniki do produktów do pielęgnacji dłoni Tork wykorzystane w badaniu stanowią część ogólnej oferty dla higieny rąk przeznaczonej dla opieki zdrowotnej. Biorąc pod uwagę istotę higieny rąk wśród pracowników służby zdrowia, wybór produktów odkażających i mydeł zapewnia delikatność, skuteczność oraz szybkość w użyciu produktów.

Aby zachęcić do stosowania się do tych zasad i pomóc w zapobieganiu rozprzestrzenianiu się zakażenia, Tork zaleca podjęcie następujących działań:

 • Szkolenie personelu i gości dotyczące znaczenia „Pięciu momentów higieny rąk”. Pracownicy służby zdrowia mogą sprawdzić swoją wiedzę na temat higieny rąk rozwiązując quiz online
 • Ustalenie jasnych, szczegółowych zasad czyszczenia obszarów, w których przebywają pacjenci.
 • Częste czyszczenie tkanin będących w kontakcie z pacjentem oraz rozważenie zasadności użycia produktów jednorazowych.
 • Zwiększenie powszechności stosowania zasad higieny rąk poprzez wykorzystanie zaleceń dotyczących rozmieszczenia dozowników Tork w zakładach opieki zdrowotnej. Zalecenia oparte na badaniach Tork dostępne są tutaj.
 • Odwiedzenie strony globalnej kampanii Dnia Higieny Rąk Światowej Organizacji Zdrowia.

Promowanie Światowego Dnia Higieny Rąk wśród pracowników opieki zdrowotnej

Światowa Organizacja Zdrowia podkreśla znaczenie zakażeń w opiece zdrowotnej. Prawidłowa higiena rąk jest szeroko postrzegana jako jedna z najistotniejszych metod zmniejszających te zakażenia. Zatem każdego roku Światowa Organizacja Zdrowia z pomocą uczestników Prywatnych Organizacji dla Bezpieczeństwa Pacjentów (Private Organizations for Patient Safety - POPS) podkreśla znaczenie higieny rąk podczas Światowego Dnia Higieny Rąk, obchodzonego 5 maja. SCA jest dumnym uczestnikiem tego programu.

"Pracownicy opieki zdrowotnej to bardzo zajęte osoby mocno starające się chronić zdrowie pacjentów. Oni potrzebują i zasługują na nasze wsparcie, aby w razie potrzeby szybko i bezproblemowo móc zadbać o higienę rąk" - mówi Carolyn Berland, Starszy naukowiec w dziale Badań i Rozwoju SCA.

TORK
TORK